Właściwość terytorialna

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję
z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji
z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
 
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz
z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji).
Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Pawła Mazura obejmuje gminy:
 • Dzików,
 • Miechocin,
 • Mokrzyszów,
 • Nagnajów,
 • Ocice,
 • Piastów,
 • Przywiśle,
 • Serbinów,
 • Sielec,
 • Sobów,
 • Stare Miasto,
 • Wielopole,
 • Wielowieś,
 • Zakrzów.
 • Furmany,
 • Gorzyce (sołectwa: Gorzyce i Gorzyce-Osiedle),
 • Motycze Poduchowne,
 •  Orliska,
 • Sokolniki,
 • Trześń,
 • Wrzawy,
 • Zalesie Gorzyckie.
 • Grębów-Zapolednik,
 • Jamnica,
 • Krawce,
 • Poręby Furmańskie,
 • Stale,
 • Wydrza, 
 • Zabrnie Górne,
 • Żupawa,
 • Alfredówka,
 • Buda Stalowska,
 • Chmielów,
 • Cygany,
 • Jadachy,
 • Rozalin,
 • Tarnowska Wola.
 • Dąbrowica,
 • Durdy,
 • Dymitrów Duży,
 • Dymitrów Mały,
 • Kaczaki,
 • Knapy,
 • Marki,
 • Siedleszczany,
 • Skopanie Osiedle,
 • Skopanie Wieś,
 • Suchorzów,  
 • Ślęzaki,
 • Wola Baranowska.
 • Babule,
 • Domacyny,
 • Kębłów,
 • Padew Narodowa,
 • Piechoty,
 • Pierzchne,
 • Przykop, 
 • Rożniaty,
 • Wojków,
 • Zachwiejów,
 • Zaduszniki,
 • Zarównie.